Talet trettini (39) er eit oddetal. I heiltalsrekkja kjem det etter talet 38 og før talet 40.

← 38                    39                    40 →
GrunntalTrettini
RekkjetalTrettiniande
Faktorisering3 · 13
Divisorar1, 3, 13, 39
I ulike talsystem
RomartalXXXIX
Binært1001112
Oktalt478
Duodesimalt3312
Heksadesimalt2716

Ordenstalet som svarar til talet trettini er trettiniande (39.).