Tangens-bussole

Tangens-bussole er eit eldre instrument for måling av straumstyrkar. Instrumentet består av ei kompassnål i sentrum av ein loddrett, straumførande ring av kopartråd. Tangens til den vinkelen nåla slår ut når straum blir sendt gjennom leiaren, er proporsjonal med styrken til straumen.

Tangens-bussole

KjelderEndra