Tangens (forkorta tan, tidlegare tg) er ein trigonometrisk funksjon i matematikken som mellom anna vert brukt til å rekne ut lengder av sider, og vinklar mellom sidene. Tangens er definert på grunnlag av ein rettvinkla trekant i einingssirkelen. Tangens til ein vinkel er motståande katet delt på hosliggjande katet.

Ein finn tangens ved å dela lengden av motståande katet (OE) på næraste katet (OF) på figuren.

Nærskylde trigonometriske funksjonar er sinus og cosinus