Songrøyster
Kvinnerøyster Mannsrøyster
Rekkevidda til ein sopran
Sopran (S)
Rekkevidda til ein tenor
Tenor (T)
Rekkevidda til ein mezzosopran
Mezzosopran
Rekkevidda til ein baryton
Baryton
Rekkevidda til ein alt
Alt (A)
Rekkevidda til ein bass
Bass (B)

Sopran eller sopransongar (kjem av Sopra, betyr over) er omgrepet nytta om den lysaste kvinnerøysta, men vert òg nytta om guterøyster (gutesopran). Ofte skil ein mellom fyrste sopran (lysare) og andre sopran (mørkare), særleg i korsamanheng. Av di det er den lysaste røysta i eit kor, har ofte sopranen melodilinja.

Nokre kjente sopranar endre

Rekkjevidd endre

Nedanfor er ein illustrasjon av rekkevidda til ein sopran på eit piano. Ein sopran kan altså vanlegvis synga frå einstroken c til tristroken c.

Anna bruk av ordet endre

Ein nyttar ordet også om lyse instrument i eit orkester: sopranblokkfløyte, sopransaksofon.

Kjelder endre