Songrøyster
Kvinnerøyster Mannsrøyster
Rekkevidda til ein sopran
Sopran (S)
Rekkevidda til ein tenor
Tenor (T)
Rekkevidda til ein mezzosopran
Mezzosopran
Rekkevidda til ein baryton
Baryton
Rekkevidda til ein alt
Alt (A)
Rekkevidda til ein bass
Bass (B)

Alt er eit røysteleie innan song eller hos musikkinstrument, for eksempel altblokkfløyte, althorn, altsaksofon og altklarinett. Det er den lågaste kvinnerøysta i eit kor. I mange kor blir den delt opp i første og andre alt. Ei djup altrøyst vert kalla kontraalt.

Nokre kjende altsongarar endre

Sjå òg endre