Tifinagh (Neo-Tifinagh: ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, uttala: tifinar) er eit alfabet nytta for somme tamazightisk språk, i fyrste rekkje tuareg. Tifinagh var opphavleg eit abjadalfabet (konsonantalfabet).

Ved innkøyringa til byen Kidal i Mali, der innbyggarane talar tamasheq. Teksten til venstre på steinen er skriven med det tifinaghske alfabetet.
Teksten i midten på desse fleirspråklege skilta i Tizi-Ouzou i Kabylia (Algerie) er skrivne med ein versjon av det tifinaghske alfabetet.
Tospråkleg inskripsjon på libisk og fønesisk (med det tifinaghske alfabetet) på det libisk-fønesiske mausoleet i Dougga i Tunesia, frå det 2. hundreåret fvt., oppbevart på British Museum.

Etter som tida har gått har tifinagh vorte modifisert og det finst i dag fleire variantar.

Unicode

endre

Frå og med Unicode versjon 4.10 er tifinagh innkludert U+2D30 à U+2D7F. Unicode innkluderer berre 55 bokstavar, som vist i Tabell 1, sjølv det finst mange fleire. Tabell 3 samanliknar tifinaghglyphane med latine og arabiske translittereringar og Tabell 4 syner moglege ligaturar. Tabell 2 gjev eit oversyn over fargekodane nytta i Tabell 3 og 4.

Tabell 1: Unicode-representasjon av tifinagh-bokstavane (glyphar) (skrivne frå venstre mot høgre)
Code +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
U+2D30                                
U+2D40                                
U+2D50                                
U+2D60                                
U+2D70                                
Tabell 2: Fargekode
Farge Representasjon
  Hovudbtifinaghbokstavar i fylge IRCAM
  Utvida tifinagh (IRCAM)
  Andre tifinaghbokstavar
  Moderne touaregbokstavar
  Bokstavar som ikkje bør nyttast
Tabell 3: Enkle og modifiserte bokstavar
Kode Glyphe Unicode Translitterering Namn
Latin Arab.
U+2D30   tifinagh a ا ya
U+2D31   tifinagh b ب yab
U+2D32   tifinagh bh ٻ yabh
U+2D33   tifinagh g گ yag
U+2D34   tifinagh gh ڲ yagh
U+2D35   tifinagh dj ج yaj selon l'Académie berbère
U+2D36   tifinagh dj ج yaj
U+2D37   tifinagh d د yad
U+2D38   tifinagh ض yadh
U+2D39   tifinagh ض yadd
U+2D3A   tifinagh ض yaddh
U+2D3B   tifinagh e ه yey
U+2D3C   tifinagh f ف yaf
U+2D3D   tifinagh k ک yak
U+2D3E   tifinagh k ک yak touareg
U+2D3F   tifinagh ⴿ kh خ yakhh
U+2D40   tifinagh h
b
ھ
ب
yah
= yab Touareg
U+2D41   tifinagh h ھ yah selon l'Académie berbère
U+2D42   tifinagh h ھ yah touareg
U+2D43   tifinagh ح yahh
U+2D44   tifinagh æ (ɛ) ع yaʿ
U+2D45   tifinagh kh خ yakh
U+2D46   tifinagh kh خ yakh touareg
U+2D47   tifinagh q ق yaq
U+2D48   tifinagh q ق yaq touareg
U+2D49   tifinagh i ي yi
U+2D4A   tifinagh j ج yazh
U+2D4B   tifinagh j ج yazh de l'Ahaggar
U+2D4C   tifinagh j ج yazh touareg
Kode Glyphe Unicode Translitterering Namn
Latin Arab.
U+2D4D   tifinagh l ل yal
U+2D4E   tifinagh m م yam
U+2D4F   tifinagh n ن yan
U+2D50   tifinagh ny ني yagn touareg
U+2D51   tifinagh ng ڭ yang touareg
U+2D52   tifinagh p پ yap
U+2D53   tifinagh u
w
و
ۉ
yu
= yaw Touareg
U+2D54   tifinagh r ر yar
U+2D55   tifinagh ڕ yarr
U+2D56   tifinagh gh (ɣ) غ yagh
U+2D57   tifinagh gh (ɣ) غ yagh touareg
U+2D58   tifinagh gh (ɣ)
dj
غ
ج
Ayer yagh
= yaj de l'Adrar
U+2D59   tifinagh s س yas
U+2D5A   tifinagh ص yass
U+2D5B   tifinagh sh (ʃ) ش yash
U+2D5C   tifinagh t ت yat
U+2D5D   tifinagh ط yath
U+2D5E   tifinagh ch (tʃ) تش yach
U+2D5F   tifinagh ط yatt
U+2D60   tifinagh v ۋ yav
U+2D61   tifinagh w ۉ yaw
U+2D62   tifinagh y ي yay
U+2D63   tifinagh z ز yaz
U+2D64   tifinagh z ز Tawellemet yaz
= yaz harpon
U+2D65   tifinagh دز yazz
U+2D6F   tifinagh +w ۥ+ merke for labio-vélarisation
= Tamatart
= <super> 2D61
Tabell 4: Moglege ligaturar
Kode Glyphe Unicode Translitterering Namn
Latin Arab.
U+2D5C U+2D59    tifinagh ⵜⵙ ts تس yats
U+2D37 U+2D63    tifinagh ⴷⵣ dz دز yadz
Kode Glyphe Unicode Translitterering Namn
Latin Arab.
U+2D5C U+2D5B    tifinagh ⵜⵛ tch (tʃ) تش yatch
U+2D37 U+2D4A    tifinagh ⴷⵊ dj دج yadzh

Kjelde

endre

Bakgrunnsstoff

endre