Den toarkiske omveltinga

(Omdirigert frå Toarkiske omveltinga)

Den toarkiske omveltinga eller den toarkiske utryddinga var ei bølgje med utryddingar som markerte slutten på alderen pliensbachium og starten på toarcium i tidleg jura, for om lag 183 millionar år sidan.

Hendinga råka særleg sjølivet og mest molluskar som ammonittar.[1] og dette skjedde globalt.[2] Ein har funne spor som tyder på at oksygenfattig vatn frå hava flaut opp mot overflata, samt at det var mykje vulkansk aktivitet frå Karoo-Ferrar-utbrota i denne perioden.[3]

Kjelder endre

Fotnotar
  1. Wignall, Paul B., and Anthony Hallam. Mass Extinctions and Their Aftermath. Oxford, Oxford University Press, 1997; s. 164-5.
  2. MacLeod, Kenneth G., og Christian Koeberl. Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond. Boulder, CO, Geological Society of America, 2002; s. 525-9.
  3. Marti, Joan, and Gerald Ernst. Volcanoes and the Environment. Cambridge, Cambridge University Press, 2005; s. 219.