Torfinn

mannsnamn

Torfinn er eit norrønt mannsnamn, samansett av lekkjene Tor (þórr) og Finn ('same'). Namnet har vore vanleg sidan norrøn tid. Namnet kom utor bruk frå 1700-talet av, men fekk oppsving att i moderne tid.

Kjende namneberarar endre

I stadnamn endre