Torgeir Halvardsson Nes

Torgeir Halvardsson Nes (177224. august 1853) var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Luster i Sogn.

Torgeir Halvardsson Nes
Statsborgarskap Noreg
Fødd 1772
Luster kommune
Død

24. august 1853 (80 år)

Yrke bonde, politikar
Språk norsk

Nes var gardbrukar i heimbygda Luster. Elles dreiv han i tiåra kring 1800 og kjøpte opp gardar i Romsdal, som han selde vidare til folk frå Indre Sogn som så vandra ut frå heimbygdene. Han kom tidleg i kontakt med Hans Nielsen Hauge, og var sentral i lekmannsrørsla i indre delar av Sogn. I 1838 vart han medlem av det fyrste heradsstyret i Luster.

Nes representerte Nordre Bergenhus amt på omframstortinget 1814, og på Stortinget 1815-16 og i 1833. Han var i 1815-16 medlem av tre komitear, kyrkjekomiteen den eine og om sal av embetsgardar ein annan. I 1833 var han medlem av næringskomiteen.

Nes døydde på garden sin i Luster i 1853.

Kjelder endre