Torridon Hills er ei gruppe fjell rundt landsbyen Torridon i Highland i Skottland. Namnet blir brukt særleg om fjella nord for Glen Torridon.

Torridon Hills sett frå halvøya Shieldaig.
Foto: Richard Baker

Fjella er hovudsakleg danna av torridiansk sandstein, som gjennom erosjon har gjeve eit spesielt fura særpreg til fjella.

Det er stor avstand mellom toppane, som har bratte sider med terrassar og oppbrotne ryggar med mange spissar. Det er ei rekkje djupe kløftar nedover sidene. Ryggane er godt eigna for fjellvandring og klyving, og mange stader blir det kravd ei vis klatrekunnskap.

Dei mest kjende fjella er:

Det finst òg nokre mindre fjell mellom Glen Torridon og Strath Carron som har same særpreg:

Kjelder endre