Transcendent tal

(Omdirigert frå Transcendente tal)

Transcendente tal er tal som ikkje opptrer som rot i noka algebraisk likning med rasjonale koeffisientar. e og π er transcendente. Ein funksjon er transcendent viss han ikkje tilfredsstiller noka algebraisk likning der koeffisientane er polynom. Døme på transcendente funksjonar er ex, sin x og cos x.

Kjelder

endre