Transitive verb vert kalla så for di handlinga desse verba merkjer av, kan gå over på objektet, slik at objektet vert påverka av handlinga.

Transitive verb er til dømes:

  • Eg målar huset
  • Bjørnen åt sauen.
  • Bonden har skote bjørnen.
  • Du kan selje skinnet.

Ein tommelfingerregel for å skilje transitive verb frå intransitive, er å spørje: Går det an å (verbet) nokon? I døma ovanfor er svaret på eit slikt spørsmål alltid ja: Det går an å måle nokon, å ete nokon, å skyte nokon og å selje nokon.

Sjå ògEndra

KjelderEndra