Transversal er ei linje som skjerer éi bestemt eller fleire kurver. Ein parallelltransversal i ein trekant er ei rett linje som er parallell med éi side og skjerer dei to andre.

Ein transversal skjerer to parallelle linjer.

Kjelder endre