Tromsø katolske stift

Tromsø katolske stift, eller Tromsø Stift - Nord-Norge, er eit katolsk prelatur leia av ein biskop som har sete i Tromsø. Stiftet femner om dei på Svalbard og i dei tre fylka Finnmark, Troms og Nordland som er med i den romersk-katolske kyrkja. I sør grenser stiftet til Trondheim katolske stift.

Domkyrkje for Tromsø Stift – Nord-Norge er Vår Frue kirke i Tromsø, ei trekyrkje i nygotisk stil frå 1861 med om lag 150 sitjeplassar.

BakgrunnsstoffEndra

Internettsida for Tromsø Stift – Nord-Norge