Tsjekkisk

vestslavisk språk

Tsjekkisk er eit av dei vestslaviske språka, saman med slovakisk, polsk, pommersk, og sorbisk. Det vert tala av dei fleste i Tsjekkia og av tsjekkarar over heile verda (totalt har om lag tolv millionar tsjekkisk som morsmål). Tsjekkisk ligg veldig nær slovakisk og polsk, og tsjekkarar og slovakarar skjønar vanlegvis einannan godt.

Tsjekkisk
čeština
Klassifisering: indoeuropeisk
 slavisk
  vestleg
   tsjekkisk-slovakisk
    tsjekkisk
Talarar: tsjekkarar
Bruk
Tala i: Tsjekkia
Område: Sentral-Europa
Tsjekkisktalande i alt: 12 millionar
Rangering: 73
Skriftsystem: Latinsk
Offisiell status
Offisielt språk i: Tsjekkia
Normert av: Det tsjekkiske språkinstituttet
Språkkodar
ISO 639-1: cs
ISO 639-2: cze
ces
ISO 639-3: cze
Wikipedia på tsjekkisk
Kart over tsjekkiske dialektar.

Tsjekkisk blir gjerne delt inn i fire hovuddialektar: Bøhmisk, sentral-moravisk, aust-moravisk (eller moravisk slovakisk) og silesisk. Aust-moravisk er ei overgangsform mellom tsjekkisk og slovakisk, medan silesiske dialektar går inn i eit dialektkontinuum med polsk. Det tsjekkiske skriftspråket byggjer på Praha-dialekten, som er bøhmisk. Eit standardtalemål som byggjer på litterært tsjekkisk påverkar og trenger ut mykje lokal variasjon.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra

  Wikipediatsjekkisk

  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.