Ei tuffkjegle eller ein tuffring er restane etter eit vulkankrater i form av oppsamla vulkansk stein rundt ein vulkanventil i ein innsjø, ei kystsone, eit myrområde eller eit område med mykje grunnvatn. Ei tuffkjegle vert rekna som ei høgare utgåve av ein tuffring[1] og begge vert danna i samband med brønnutbrot. Tuff er ein magmatisk bergart som er danna av vulkansk oske eller pimpstein som fell til bakken.

Fort Rock, ein erodert tuffring i Oregon i USA

Sjå òg

endre

Kjelde

endre

Fotnotar

endre