Undervannsbåtflotiljen

Styrke: Seks Ula-klasse undervassbåtar. Levert av Thyssen Nordsee Werke frå 1989 til 1992, skal bli utfasa i 2020. Alle fartøya i Ula-klassen har namn som byrjar på bokstaven u og er for det meste oppattkalla etter tidlegare undervassbåtar. Den siste undervassbåten av Kobben-klassen vart avhenda til den polske marinen i 2004.

Motto: «På patrulje siden 1909»

Kjelder endre