Opna hovudmenyen

LandskapEndra

Landskapet Uppland omfatta heile dagens Uppsala län og ein del av Stockholms län.

AdministrasjonEndra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Byar i Uppsala länEndra

KjelderEndra