Opna hovudmenyen

LandskapEndra

Landskapa Gästrikland og Hälsingland omfattar nesten heile dagens Gävleborg län.

AdministrasjonEndra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Byar i Gävleborgs länEndra

KjelderEndra