Gävleborgs län er eit len i Sverige. Det grensar til lena Uppsala län, Västmanlands län, Dalarnas län, Jämtlands län og Västernorrlands län.

Landskap Endra

Landskapa Gästrikland og Hälsingland omfattar nesten heile dagens Gävleborg län.

Administrasjon Endra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Byar i Gävleborgs län Endra

Kjelder Endra