Uranus

Wikimedia-fleirtydingsside

Uranus kan referera til

Fleire skip har hatt namnet «Uranus».

  • DS «Uranus», eit lasteskip bygd som «Svea» i Sverige og selt til Det Bergenske Dampskibsselskab i 1878.
  • DS «Uranus», eit lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab frå 1880.
  • MS «Uranus», eit passasjer- og lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab frå 1925.
  • MS «Uranus», eit lasteskip for Det Bergenske Dampskibsselskab frå 1955.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.