Opna hovudmenyen

Under namnet urslavisk forstår ein eit skriftleg uattestert, rekonstruert urspråk alle dei slaviske språka utvikla seg frå. Rekonstruksjonen var mogleg ved å bruke komparativ metode til moderne og gamle slaviske språk, og til andre indoeuropeiske språk, særleg dei nærskylde baltiske språka. Det slaviske språket skulle vere snakka mellom 400- og 800-talet. Etterpå byrja dei austlege, vestlege og sørlege dialektane å skilje seg frå einannan nok til at språkleg fellesskap vart brote.

Språket har utvikla seg veldig dynamisk under den urslaviske perioden, når slaviske folk voks i Austeuropa. Sjølv om dialektfragmentering byrja tidleg i laupet av denne perioden, vart allmen gjensidig forståing behalden. Då tok fleire ljodvekslingar plass og spreidde seg ganske jamt over dialektane. Nær skyldskap mellom slaviske språk er framleis synleg.

Text document with red question mark.svg Denne artikkelen manglar kjelder eller referansar. Hjelp Wikipedia med å finna truverdige kjelder!