Ein utdøydd vulkan er ein vulkan som ikkje lenger har utbrot og som truleg ikkje vil få fleire utbrot i framtida.

Shiprock, dei eroderte restane av halsen på ein utdøydd vulkan.

Det kan vere vanskeleg å skilje ein utdøydd vulkan frå ein sovande vulkan fordi ein vulkan vert rekna for å vere utdøydd om det ikkje er skriftlege kjelder om aktivitet i vulkanen. Vulkanar kan derimot vere sovande i lang tid og det er ikkje uvanleg at «utdøydde» vulkanar får utbrot igjen. Vesuv vart rekna som utdøydd fram til det kjende utbrotet i år 79 e.Kr., som øydela byane Herculaneum og Pompeii. I nyare tid trudde ein at Soufrière Hills-vulkanen på øya Montserrat var utdøydd fram til det kraftige utbrotet i 1995. Eit enno nyare døme er Fourpeaked Volcano i Alaska, som fram til september 2006 ikkje hadde hatt utbrot sidan 7994 f.Kr.

Regionen Auvergne i Frankrike har 50 utdøydde vulkanar som ikkje har hatt utbrot på meir enn 6000 år og som har erodert bort og etterlate pluggar med hard magma, som ser ut som avrunda åstoppar.

Sjå òg endre

Kjelder endre