Utlendingsnemnda

Utlendingsnemnda (UNE) er ei norsk statleg nemnd underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet som handsamar klager på vedtak frå Utlendingsdirektoratet etter reglane i Utlendingsloven, Statsborgerloven og Utlendingsforskrifta.

Nemnda blei oppretta 1. januar 2001. Ho har kring 180 tilsette og er leia av ein direktør og ein assisterande direktør.

BakgrunnsstoffEndra