Västernorrlands län

Västernorrlands län er eit len i det nordlege Sverige. Det grensar til lena Gävleborgs län, Jämtlands län og Västerbottens län.

Landskap Endra

Västernorrlands län ligg i landskapa Ångermanland og Medelpad

Administrasjon Endra

Hovudoppgåvene for lensadministrasjonen er å utføre dei oppgåvene gjeven av Riksdagen og den svenske regjeringa, å koordinere og oppmuntre til økonomisk vekst i länet og ivareta rettstryggleiken.

Kjelder Endra