For andre stader med same namn, sjå Varden.

Varden er ein fjelltopp på øya Runde i Herøy kommune på Sunnmøre.

Varden er den høgaste toppen på Rundefjellet med sine 332 meter over havet, og ligg om lag rett opp om ankomsten med Rundebrua.