Vegvals er ei anleggsmaskin som vert nytta for å komprimera vegbanen både før og etter at det vert lagt asfalt. Nokre vegvalsar har ein brei rull som dekkjer heile bredda, medan andre har ein brei valse i framkant og to smalare valsar i staden for bakhjul. Valsane vibrerer for å gjera pakkinga meir effektiv.

Ein vegvals som komprimerer nylagt asfalt.

Galleri

endre