Eit vektorfelt er ein konstruksjon i vektorrekning som knyter saman ein vektor til kvart punkt i eit (lokalt) euklidsk rom.

Vektorfelt gjeve av vektorar på forma (−y, x)

Vektorfelt vert ofte nytta i fysikk til å modellere til dømes farten og retninga til ei væske i rørsle, eller styrken og retninga til ei kraft, som ei magnetisk kraft eller tyngdekraft, som endrar seg frå punkt til punkt.

Spire Denne matteartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.