Vesteraalens Dampskibsselskab

Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) var eit reiarlag som vart stifta i 1881Stokmarknes i Nordland. Føretaket dreiv med lokal rutetransport, samt at det starta den første Hurtigruta i 1893.

DS «Vesteraalen» ved Bodø i 1893, under den første turen i hurtigruta.

Selskapet fusjonerte i 1987 med Ofotens Dampskipsselskap, det nye føretaket fekk namnet Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS). I 2006 fusjonerte OVDS med Troms Fylkes Dampskibsselskap (TFDS) og danna Hurtigruten Group, som seinare vart omdøypt til Hurtigruten ASA.

 
Veteranskipet DS «Børøysund» med VDS sitt skorsteinsmerke og reiarlogo

Nokre av reiarlaget sine eksisterande skip:

Bakgrunnsstoff

endre