Vestspitsbergenstraumen

Vestspitsbergenstraumen er ein varm, salt havstraum som flyt nordover på vestsida av Spitsbergen (tidlegare kalla Vest-Spitsbergen) i Nordishavet. Han er ei grein av Den norske atlanterhavsstraumen som heldt fram langs kontinentalsokkelskråningen vest for Bjørnøya og Svalbard. Straumen er viktig sidan han fører relativt varmt vatn inn i det indre av Arktis som ein straumn på 200-500 meters djup. Straumen renn nordover aust for Framsundet, tar ein rundreise med urvisaren og følgjer Austgrønlandsstraumen sørover på vestsida av Framsundet. Denne straumen fører særs kaldt og ferskt vatn sørover, i tillegg til mykje sjøis.

KjelderEndra