Violone

Ein violone (tyder «stor gambe» på italiensk) er eit stort strykeinstrument som anten kan høyre til gambe- eller fiolinfamilien. Violoen har stundom tverrband og kan ha seks, fem, fire eller til og med tre strengar. Violonen er ikkje alltid eit kontrabassinstrument. I moderne språkbruk skriv ein vanlegvis kva type violone det er snakk om, til dømes G-violone eller D-violone, eller bassfiolin, bassgambe osv. Violone kan omfatte fleire instrument, men det kan vere vanskeleg å forklare skilnadane mellom dei for folk som ikkje er kjend med historiske instrument, eller er kjend med dei forskjellige kjenneteikna og variantane ein kan stemme gambe- og fiolinfamilien i.

Violone av Amit Tiefenbrunn

BakgrunnsstoffEndra

Sjå ògEndra

KjelderEndra