Vognly, på engelsk «carport», på indonesisk «emper mobil», er eit byggverk som skal gje avgrensa vêrvern for køyretøy som til dømes ein bil. Vognlyet er ein enkel konstruksjon av berande søyler og takflate, om ikkje takflata også er tilknytt ein annan bygning.

Vognly utanfor garasjar.

Sjå òg endre