Wedel Jarlsberg

norsk adelsslekt av med opphav nord i Tyskland
(Omdirigert frå Wedel-Jarlsberg)

Wedel-Jarlsberg er eit etternamn og ei norsk adelsslekt av med opphav nord i Tyskland. Gustav Wilhelm Wedel (16411717) vart i 1681 utnemnd til kommanderande general i Noreg. Han kjøpte frå kongssonen Ulrik Frederik Gyldenløve grevskapet Jarlsberg og vart ved patent av 1684 utnemnd til lensgreve Wedel av Jarlsberg.

Slektsvapen over døra til gravkammeret til familien ved Sem kyrkje ved Jarlsberg hovudgard.
Foto: Arnstein Rønning

Personar med etternamnet Wedel-Jarlsberg endre