Wikipedia:Vekas artikkel/Veke 18, 2009

Det estiske flagget.

Estland er eit land i den baltiske delen av Nord-Europa. Landet dekkjer eit område på 45 227 km² og har eit folketal på omlag 1,3 millionar. Estland har eit temperert klima.

Estarane er i nær slekt med finnane, og estisk språk har mange likskapar med finsk. Det moderne namnet på Estland kjem truleg frå den romerske historikaren Tacitus, som i boka Germania skildra eit folkeslag han kalla Aestii og Aestiorum gentes. Les meir …