Wikipedia:Vekas artikkel/Veke 43, 2005

Gates på konferansen IT-Forum i København. (Foto: Kees de Vos, 2004)

William Henry Gates III, (fødd 28. oktober 1955), best kjend som Bill Gates, er ein forretningsmann og programvareutviklar frå USA. Saman med Paul Allen grunnla han verksemda Microsoft, der han idag er styreleiar og «hovudprogramvarearkitekt». Tidsskriftet Forbes har sett Gates som den rikaste personen i verda, med unntak av statsoverhovud, frå 1993 og fram til 2005. Nettoformuen hans er rekna ut til å vera omlag 46,5 milliardar dollar (2005). Les meir...

Førre tre veker: SenterpartietJom kippúrInsulin