Wikipedia:Wikiprosjekt Nasjonar

Dette er eit wikiprosjekt for å organisera innhaldet i artiklar om land i verda betre. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Me vonar at dette prosjektet kan vera med på å fokusera innsatsen til andre wikipedianarar. Viss du har lyst å vera med å hjelpa, sjå på diskusjonssida for kva som må gjerast.

TittelEndra

Wikiprosjekt om artiklar om land i verda

Overordna prosjektEndra

Dette prosjektet er underordna eit mogleg prosjekt om geografi

Underordna prosjektEndra

Dette prosjektet er førebels ikkje overordna andre prosjekt.

Liknande prosjektEndra

Prosjekt som liknar på dette prosjektet er til dømes prosjektet om norske fylke og kommunar.

DeltakararEndra

Slagord (for å verva nye deltakarar)Endra

  • Bli med på Wikiprosjekt Nasjonar og lær verda å kjenna!

StrukturEndra

KlassifiseringEndra

Det finst inga klassifisering av dette prosjektet.

MålsetjingEndra

  • Utviklar mal(ar) for korleis artiklar om land (nasjonar og statar, i tillegg gjerne tidlegare statsdanningar) bør sjå ut. Når ein har kome fram til eit oppsett, står det berre att å skriva om alle landa i verda ...
  • Semjast om eit logisk system av kategoriar og underkategoriar for land, og korleis artiklar bør knyttast til slike kategoriar.

InfoboksarEndra

MalarEndra

Eksempel på korleis malen brukast finn du i til dømes artikkelen om Litauen

Oppdatert infoboks. Døme på korleis malen nyttast finn du i artikkelen om Panama.

Sjå ògEndra