Wikipedia:Wikiprosjekt Skriftsystem

Dette er eit wikiprosjekt for å organisera innhaldet i artiklar om skriftsystem betre. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Me vonar at dette prosjektet kan vera med på å fokusera innsatsen til andre wikipedianarar. Viss du har lyst å vera med å hjelpa, sjå på diskusjonssida for kva som må gjerast.

Tittel endre

Wikiprosjekt om skriftsystem

Overordna prosjekt endre

Dette prosjektet er ikkje underordna andre prosjekt.

Underordna prosjekt endre

Dette prosjektet er ikkje overordna andre prosjekt.

Liknande prosjekt endre

Prosjekt som er relatert til dette prosjektet er Wikipedia:Wikiprosjekt Språk. Språkartiklane vil lenkje til artiklane om skriftsystem, men elles er dei relativt uavhengige av kvarandre.

Deltakarar endre

 • Trondtr 3. jun 2005 kl. 2151 (UTC)
 • Bjarte 3. jun 2005 kl. 2229 (UTC)

Struktur endre

Klassifisering endre

Det finst inga klassifisering av dette prosjektet.

Målsetjing endre

 • Det finst tre hovudtypar av skriftsystem (logografisk, stavingsbasert (transparente og ikkje), alfabetiske (abjad- og alfabetisk).
 1. Vi vil ha ein overordna artikkel om skriftsystem, som viser til artiklar om alle dei tre typane
 2. Vi vil ha artiklar om dei viktigaste døma innanfor kvar type (Vi har ei side Alfabet, men ikkje om Abjad)
  1. Logografiske: Kinesisk-japansk-koreansk
  2. Stavingsbaserte: dei indiske (devanagari osb.) amharisk, inuktitut, cherokee,
  3. Alfabetiske
   1. Abjad-system: Arabisk, hebraisk (her har vi artiklar)
   2. Alfabetiske system: gresk, latinsk, kyrillisk (her har vi artiklar), koreansk hangul
 3. Historiske system: Runealfabetet (har vi), hieroglyffar, rongo-rongo, maya-glyffane. (historiske system i fjerne strok er vel litt mindre relevant enn andre)
 4. Dei informative artiklane vi har kan også byggjast ut, med bakgrunn.
 • Med eit slikt sjølvstendig prosjekt vil ulike språkartiklar kunne vise til desse spesialartiklane.