Ylva er eit gamalt nordisk kvinnenamn som tyder ho-ulv. Namnet er ei feminin avleiding av dyrenamnet Ulv. I gamle tekster (og i nokon grad på landsmål) kan forma nyttast som substantiv (ei ylve), på same vis som hokjønsavleidiga av bjørn (binne/birne/bere) eller katt (kjette/katte).

Ylva har namnedag i Noreg og Sverige den 11. april.

Namneberarar endre