Arnulf

mannsnamn
(Omdirigert frå Ørnulf)

Arnulf er eit mannsnamn av norrønt eller gammalhøgtysk opphav. Ørnulf er eit nærskyld opphavleg norrønt mannsnamn. Begge namna har namnedag den 18. juli i Noreg.

Dei norrøne namna Arnulfr eller Ǫrnolfr er sett saman av ǫrn, 'ørn', og ulfr, 'ulv'. Arne og Ulf er avleidde former.

På islandsk er namna kjende som Arnúlfur og Örnólfur. Arnulf har spreidd seg i Europa, som Arnolfo på italiensk, Arnulphe på fransk. Tysk Arnold og fransk Arnauld og Arnaud kan vera påverka av namnet.

I 2009 var det 739 norske menn som heitte Arnulf. På 1900-talet var namnet mest gjeve frå 1920- til 1940-talet, med ein topp rundt 1930. Det var 431 norske menn som heitte Ørnulf i 2009.


NamneberararEndra

Arnulf Ørnulf

OppdiktaEndra

Ørnulf Ørn (eng. Emil Eagle) er ein av skurkane i Disney-samfunnet Andeby.

KjelderEndra