Arne er eit mannsnamn av norrønt Arni, som tyder 'ørn'.

Ei norsk målføreform med røter frå sørvestlandet er Ådne, medan Arn kan vere ei kortform av Arne eller av Arnt.

Arne har i Noreg namnedag 4. august.

Bruken av namnet i Noreg endre

Arne var blant dei mest populære døypenamna i Noreg i perioden frå rundt 1890 til 1960, med ein topp i 1920-talet. Arne var det mest populære døypenamnet på gutar i Noreg i alle år frå 1911 til 1935.

  • I folketeljinga frå 1801 var 2500 listeført med dette namnet, nær 200 med namnet Ådne og nesten like mange med namnet Ar(e)n.
  • I 1900 var det 6600 heitte Arne, 8 som heitte Ådne og 30 som heitte Arn.
  • I 2007 har nær 29 500 Arne som første fornamn, vel 850 heiter Ådne og 36 heiter Arn.

Kjende namneberarar endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre