Alta prosti

Alta prosti er eit tenestedistrikt i Nord-Hålogaland bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Alta. Prostiet svarar til kommunane Alta, Hasvik og Loppa i geografisk utstrekking.

Alta kyrkje
Foto: Chell Hill

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Alta prostiEndra

Alta kommuneEndra

Loppa kommuneEndra

Hasvik kommuneEndra

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra