Alter ego

Alter ego er eit uttrykk frå latin som tyder «anna eg», det vil seie ein dobbeltgjengar eller ein annan identitet eller rolle dersom ein lever eit dobbeltliv.

Uttrykket vert i dag brukt med ei vidare tyding, slik at det tilsvarar alias, AKA (engelsk for Also Known As, «også kjend som»), og for å skildre velutvikla rollefigurar innan revy og teater. Forfattarar sin bruk av pseudonym kjem også inn under dette.

DømeEndra

Sjå ògEndra