Amund B. Larsen

norsk språkforskar

Amund Bredesen Larsen (fødd i Grue 15. desember 1849, død 27. april 1928 i Bærum) var ein norsk filolog, dialektgranskar og statsstipendiat.

Amund B. Larsen
Statsborgarskap Noreg
Fødd 15. desember 1849
Død

27. april 1928 (78 år)

Yrke lingvist, filolog

Han kom frå ein storgard, og hadde privatlærarar inntil han tok artium ved Heltbergs studentfabrikk i 1866. Han veksla mellom studie og arbeid som huslærar inntil han i 1878 vart cand.philol. Han var lærar i Trondheim og Arendal, tok doktorgrad i 1895 på ei avhandling om Lydlæren i den solørske dialekt, og tapte i 1899 tvikampen om eit nytt professorat i landsmål til Marius Hægstad. Til gjengjeld vart Larsen utnemnd til statsstipendiat i 1901 for å ganske norske bygdemål. Med boka Oversigt over de norske bygdemaal frå 1901 skreiv han det første samanfattande oversiktsverket om norske dialektar.

Han gav i 1909 ut Utredning av spørsmaalet om et mulig samarbeide mellem landsmaal og riksmaal i retskrivningen saman med Hans Eitrem og Steinar Schjøtt.

Litteratur

endre
 • Oplysninger om dialekter i Selbu og Gauldalen (1882)
 • Oversigt over de trondhjemske dialekters slægtskabsforhold (1886)
 • Lydlæren i den solørske dialekt (doktorgradsavhandling 1894)
 • Oversigt over de norske bygdemaal (1901, nytt opplag 1948)
 • Kristiania bymål (1907)
 • Bergens bymaal (1911–1912, saman med G. Stoltz)
 • Stavanger bymål (1925, saman med M. Berntsen)
 • Sognemålene (1926)
 • Skrifter, i utval ved Magne Myhren. Universitetsforlaget, 1976
Om han
 • Festskrift til Amund B. Larsen på hans 75-års fødselsdag. 1924.
 • Geirr Wiggen. «Amund B. Larsen som sosiolingvist» I: Peilepunkter. Festskrift til Thor Ola Engens 50-årsdag 11. januar 1995. (red. av Kulbrandstad og Øygarden). 1995.
 • R. Iversen. «Minneord» I: Vitenskaps-Akademiets årbok, 1929.
 • Kjell Venås. «Amund B. Larsen» I: Norsk biografisk leksikon, 2. utg.