Anhalt-Dessau var eit fyrstedøme og seinare hertugdømet i Tyskland. Det vart oppretta i 1396 etter delinga av fyrstedømet Anhalt-Zerbst. Hovudstaden i staten var Dessau. Anhalt-Dessau opplevde fleire delingar med det eksisterte og Anhalt-Köthen vart oppretta i 1471. Fyrstedømet vart delt for andre gong i 1544 då Anhalt-Plötzkau vart oppretta. Frå 1561 fram til 1603 var Anhalt-Dessau under fyrstane av Anhalt-Zerbst og i 1603 vart Anhalt-Dessau oppretta på ny. I 1807 vart det opphevd til eit hertugdøme.

Fürstentum (Herzogtum) Anhalt-Dessau
Fyrstedømet (Hertugdømet) Anhalt-Dessau
Statar i Det tysk-romerske riket (fram til 1806)

1396–1853

Våpenet til Anhalt-Dessau

Våpen

Plasseringa til Anhalt-Dessau
Plasseringa til Anhalt-Dessau
Anhalt-Dessau (oransje)
Hovudstad Dessau
Styreform Fyrstedøme
Historisk periode Mellomalderen
 - Skild ut frå
    Anhalt-Zerbst
1396
 - Delt for å danne
    Anhalt-Köthen
 
1471
 - Delt for å danne
    A-Plötzkau og A-Zerbst
 
1544
 - Slått saman med
    Anhalt-Köthen
1853
 - Hertugdømet Anhalt samla igjen 1863

Etter at den siste hertugen av Anhalt-Bernburg døydde i 1863 kom alle Anhalt-områda under hertugen av Anhalt-Dessau, som då tok den nye tittelen hertug av Anhalt for det nyoppretta hertugdømet Anhalt.

Fyrstar av Anhalt-Dessau 1396-1561

endre

Til Anhalt-Zerbst 1561.

Fyrstar av Anhalt-Dessau 1603-1807

endre

Opphevd til Hertugdøme 1807.

Hertugar av Anhalt-Dessau 1807-1863

endre

Kalla Hertugdømet Anhalt 1863.

Kjelder

endre