An eller Ann er eit kvinnenamn og ein namnedel. Ann har namnedag den 13. august.

Som frittståande namn er Ann ei engelsk kortform av Anna/Anne som er avleidd av det hebraiske namnet Hannah med tydinga 'gunst, nåde'. Dette namnet kan òg brukast som ledd i samansette namn, som Mariann eller An-Magritt.

Førsteleddet Ann- kan òg vera ei form avleidd frå Arn-, norrønt for 'ørn', i namn som Annlaug og Annfrid.

Namnet var lite brukt i Noreg før 1930, men var blant dei mest utbreidde døypenamna for jenter på 1960-talet.

Namneberarar endre

Oppdikta personar endre

Kjelder endre