Arbeid kan visa til:

Etymologi

endre

Ordet «arbeid» kjem frå germansk arba, som betyr 'knekt'. Det gammalslaviske ordet raba er nært i slekt, på polsk heiter ein arbeidar robotny ('arbeid' heter praca).

Sjå òg

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.