Ein slave er ein person som vert eigd av ein annan person eller ei verksemd for å utføra arbeid. Organiseringa av slavearbeid blir kalla slaveri.

Slavegut i Zanzibar. Fotografi frå 1890-åra.

Ein som er halden som slave har få eller ingen rettar. Han må jobbe som han får beskjed om og kan ikkje reisa dit han vil, men må flytta om eigaren hans seier det. Han kan ikkje ha fast eigedom og kan bli skild frå familien sin utan varsel.

Eit menneske kan bli slave ved å bli teken til fange av bandittar eller i krig, ved å bli seld av familien sin eller ved å ikkje kunne betala ei gjeld, eller ved å bli fødd av foreldre som er slavar. Å bli slave inneheld ofte tvang, men ikkje alltid. Det kan somme tider innebera eit lettare liv enn fattigdom og svolt.

Ordsoge

endre

Ordet slave kjem frå det latinske ordet sclavus, som romarane brukte om ei slavisk folkegruppe. Romarane hadde vunne over dette folket og brukte dei fleste av dei som slavar.

 
Sara fører Hagar til Abraham. Måleri av Matthias Stom frå 1630-åra.
 
Peter, halden som slave i Louisiana, viste fram piskearra sine i 1863.
 
Portrett av Olaudah Equiano.

Kjende slavar

endre

Nemnd i Bibelen

Mellomalderen

Under trekanthandelen:

Moderne tid

Sjå òg

endre