Arne Ringnes

Arne Ringnes (fødd i 1955 i Oslo) er ein norsk jurist og høgsterettsdommar. Han tiltredde i Høgsterett den 18. august 2014.

Ringnes tok juridisk embetseksamen i 1982.

KjelderEndra

  • Arne Ringnes på nettstaden til Høgsterett. www.domstol.no.