Åsmund

mannsnamn
(Omdirigert frå Asmund)

Åsmund, Asmund og Osmund er nordiske mannsnamn sett saman av dei norrøne orda áss ('ås', særleg Tor) og mundr ('vern'). Aasmund er ein eldre skrivemåte av namnet. På Færøyane er det kjend som Ásmund eller Ásmundur. Osmond er ein engelsk variant.

Magnus den gode og Åsmund Grankjellson i ein illustrasjon til Snorre.

Åsmund og Asmund har namnedag den 6. april.

Bruk endre

Åsmund har vore i bruk som namn på heile 1900-talet, med popularitetstoppar etter 1920 og rundt 1980. I 2009 var det 2060 norske menn som heitte Åsmund, 352 som heitte Aasmund, 300 som heitte Asmund og 172 som heitte Osmund.

Kjende namneberarar endre

Bakgrunnsstoff endre