Krypton

grunnstoff med kjemisk symbol Kr og atomnummer 36
36 BromKryptonRubidium
Ar

Kr

Xe
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Krypton, Kr, 36
Kjemisk serie Edelgass
Gruppe, periode, blokk 18, 4, p
Tettleik, hardleik 3,708 kg/m3, n.a. (ikkje SI)
Utsjånad Fargelaus
Krypton
Atomeigenskapar
Atommasse 83,798 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 88 pm
Kovalent radius 110 pm
Ioneradius 169 pm (ladning: +1)
van der Waals radius 202 pm
Elektronkonfigurasjon [Ar]
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 8
Oksidasjonstrinn (oksid) 0, +2 (ukjent)
Krystallstruktur Kubisk flatesentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Gass
Smeltepunkt 115,79 K (−157,36°C)
Kokepunkt 119,93 K (−153,22°C)
Molart volum 22 400 cm3/mol
Fordampingsvarme 9,08 kJ/mol
Smeltevarme 1,64 kJ/mol
Damptrykk 10 000 Pa ved 99 K
Ljodfart 220 m/s ved 23 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 3,00 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 20,786 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet (?) MS/m
Termisk konduktivitet 0,00943 W/(m·K)
Ioniseringspotensial  1 350,8 kJ/mol
 2 350,4 kJ/mol
 3 565 kJ/mol
 5 070 kJ/mol
 6 240 kJ/mol
 7 570 kJ/mol
10 710 kJ/mol
12 138 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
78Kr 0,35% (stabil)
80Kr 2,25% (stabil)
81Kr (kunstig) 229 000 år ε
γ
(?)
0,281
81Br
82Kr 11,6% (stabil)
83Kr 11,5% (stabil)
84Kr 57% (stabil)
85Kr (kunstig) 10,756 år β 0,687 85Rb
86Kr 17,3% (stabil)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Krypton er eit grunnstoff med atomnummer 36 og kjemisk symbol Kr. Det er ein edelgass og er plassert i gruppe 18 i periodesystemet.

Førekomst endre

Krypton førekjem hovudsakleg i atmosfæren der det utgjer ca. 1 ppm (ein milliondel) av tørr luft. Det er noko meir konsentrert nær jorda enn lenger oppe fordi det er om lag 3 gonger så tungt som luft.

Krypton blir framstilt ved destillasjon av flytande luft. Etter at lufta er gjort flytande fordampar nitrogen (78,08 % av lufta) ved −196 °C, edelgassen argon (0,93%) ved −186 °C, oksygen (20,95%) ved −183 °C, og etter kvart kan dei tyngre edelgassane krypton og xenon skiljast frå kvarandre.

Sambindingar endre

Edelgassar dannar få sambindingar, men krypton(II)fluorid (KrF2) er kjend.

Bruk endre

Krypton vert brukt i visse typar lamper.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre