August Christian Manthey

norsk politikar og amtmann

August Christian Manthey (14. februar 181125. mai 1880) var ein norsk embetsmann fødd i Rakkestad. Han var son til Samuel Manthey og svigerson til forretningsmannen Jacob Nielsen.

August Christian Manthey

Fødd14. februar 1811
Rakkestad kommune
Død25. mai 1880 (69 år)
Statsborgar avNoreg
Yrkejurist, minister, Fylkesmann
FarSamuel William Manthey
EktefelleMathea Anker Manthey
Alle verv
 • Norsk finansminister (1870–1870)
 • Norsk finansminister (1872–1873)
 • Norsk finansminister (1874–1874)
 • Norsk justisminister (1856–1857)
 • Norsk justisminister (1859–1860)
 • Norsk justisminister (1863–1864)
 • Norsk justisminister (1869–1870)
 • Norges armeminister (1862–1863)
 • Norges armeminister (1866–1867)
 • Norges armeminister (1872–1872)
 • Norsk marine- og postminister (1861–1861)
 • Norsk marine- og postminister (1867–1868)
 • Norsk marine- og postminister (1871–1872)
 • Norsk marine- og postminister (1872–1872)
 • Norsk marine- og postminister (1873–1874)
 • Norges indreminister (1858–1859)
 • Norges indreminister (1861–1862)
 • Norges indreminister (1865–1866)
 • Norges revisjonsminister (1856–1856)
 • medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm (1857–1858)
 • medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm (1860–1861)
 • medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm (1864–1865)
 • medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm (1868–1869)
 • medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm (1870–1871)
 • fylkesmann i Hedmark (1849–1856)
 • stiftamtmann i Akershus stiftamt (1874–1880) Sjå dette på Wikidata

August Manthey vart student frå katedralskulen i Christiania i 1829 og vart cand.jur. i 1835. Han var i 1830 kopist i Finansdepartementet og ei kort tid sorenskrivarfullmektig i Indre Sogn. Frå 1838 arbeidde han som fullmektig i Finansdepartementet, deretter byråsjef i same departement frå 1841. I 1845 vart han ekspedisjonssekretær i det som skulle verte Indredepartementet. Han var amtmann i Hedmark frå 1849. Den 30. april 1856 vart han utnemnd til statsråd og veksla mellom å vere sjef i Revisjons-, Finans-, Justis- og Indredepartementet. Han tok avskjed frå statsråd 29. juli 1874, samstundes som han vart utnemnd til stiftamtmann i Kristiania.

Manthey var Noregs kommissær under forhandlingane om Øresundstollen. Elles sat han i styret for fleire privatbankar og forsikringsselskap.

Kjelder endre